Our News & Activities
'กรุงเทพธนาคม' และสจส. ร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม ชุดหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์วชิรพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย Covid-19

'กรุงเทพธนาคม' และสจส. ร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม ชุดหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์วชิรพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย Covid-19

(15 ต.ค.64) บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นำโดย ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมกับ ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สนับสนุนอาหารปลอดภัย และน้ำดื่มให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับแพทย์และพยาบาลต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับภัย Covid-19 นอกจากนี้ได้มีการจัดชุดหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้โดยสารในโครงการเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม และประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันด้วย